Abdullah Ahıskavi

  • Doğum Tarihi ve Yeri : 1733, Ahıska
  • Ölüm Tarihi ve Yeri : 1813, İstanbul
  • Meslek : İlim Adamı, Müderris, Filozof
  • Metfun : Karacaahmet mezarlığı
  • Eserleri : Revamizü'l-ayan fi beyani mezamiri'l-uhud ve l-ezman, Muhtasaru Revamizi'l-ayan, Levamiu'l-envar, Bediu'n-nizam

Dini ilimler, tarih, astronomi, coğrafya ve tıp alanlarında eserler vermiş olan Osmanlı alimlerinden Abdullah Ahıskavi, doğduğu köyde daha çocuk yaşta devrin ilim adamlarından olan babası ile birlikte Şam’a gitmiştir. Salihiyye’de ilk öğrenimine başlamış ardından tekrar köyüne Ahıska’ya dönmüştür. Babasının hayatını kaybetmesi üzerine ilim yolculuğuna kendisini yetiştirecek hocaların yanına giderek başlamış ve ilk olarak Kars’ta tefsir usulü ile hadis eğitimi almıştır. İcazet aldığı hocası ona Ziyaeddin lakabını takmıştır. Erzurum ve Diyarbekir gibi şehirleri gezerek devrin önemli alimleri ile tanışmış ve onlardan tefsir, aruz, hesap ve hendese ile usul-i irtifa gibi dersler almıştır.

Daha sonraki yıllarda hocası tarafından Mısır’a gönderilen Ahıskavi, burada bir süre kaldıktan sonra 1761 yılında İstanbul’a giderek, ders vermesinin yanı sıra eserlerini de burada yazmaya başlamıştır. Antropoloji, astronomi, biyoloji, kimya, coğrafya, tarih ve biyografi gibi birçok farklı alanda yazmış olduğu eserleri günümüze ulaşmıştır. 1766 yılında Bosna’ya giderek burada iki yıl kalan Ahıskavi, daha sonra hacca gidip dönüşünde İstanbul’a uğramış ve Ayasofya medresesinde müderris olmuştur.
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Cahit Baltacı, Abdullah Ahıskavi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 1, 1998

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun