Abdülbaki Gölpınarlı

Abdülbaki Gölpınarlı
  • Doğum Tarihi ve Yeri : 12 Ocak 1900 - İstanbul
  • Ölüm Tarihi ve Yeri : 25 Ağustos 1982 - İstanbul
  • Meslek : Edebiyat Tarihçisi, Çevirmen, Yazar
  • Ebeveynler : Gazeteci Ahmet Agah Efendi
  • Eserleri : Yunus Emre Divanı, Hz. Muhammed ve İslam, Alevi Bektaşi Nefesleri, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik

Meslek hayatı boyunca edebiyat tarihçiliği ve çevirmenlik üzerine yoğunlaşan Abdülbaki Gölpınarlı, Tasavvuf, Mevlevilik, Şiilik ve Divan Edebiyatı gibi alanlarda dikkat çekici birçok eser kaleme aldı. İlk yayımı, İstanbul Üniversitesi’nde bitirme tezi olarak yazdığı ‘Melamilik ve Melamiler’ adlı eseridir. Eğitim hayatını babasının vefatı üzerine yarıda keserek iş hayatına atılmak zorunda kalan Gölpınarlı, ilk olarak Vezneciler semtinde kitapçılıkla uğraşmış daha sonra Çorum’da idari görevini de üstlendiği okulda öğretmenlik yapmıştır. Ancak eğitimini tamamlama isteği baskın gelen Gölpınarlı, İstanbul’a döndüğünde, önce lise ardından da üniversite eğitimini tamamlayarak edebiyat öğretmeni oldu.

Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası başta olmak üzere birçok gazete ve dergide yazılar yayımlamış ve bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. Bunlar arasında İslam Ansiklopedisi ve Türk Ansiklopedisi yer almaktadır. ‘Divan Edebiyatı Beyanındadır’ adlı eseri tartışmalara neden olmuş; 1945 yılında ideolojik bir tavırla divan edebiyatını incelemiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 142. Maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 10 ay hapis yatmış ancak beraat ettikten sonra mesleğine dönmüştür. 1949 yılında ise kendi isteği üzerine emekliye ayrılmıştır. 
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Abdülbaki Gölpınarlı, " Türk Ansiklopedisi, c.18
Erol Erdoğan, "Abdülbaki Gölpınarlı." Yeni Konya
Murat Bardakçı, "Yakın geçmişin büyük mistiği Gölpınarlı." 05. 07. 1983 Milliyet 
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun