Abdülaziz bin Suud

Abdülaziz bin Suud
  • Görev : Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı
  • Doğum : 2 Aralık 1880 -Riyad
  • Ölüm : 9 Kasım 1953 - Taif

Suudi Arabistan Devleti’nin kurucusu ve ilk kralı olan Abdülaziz bin Suud, Riyad’da doğdu. Küçük yaşta özel hocalardan dibi bilgiler ve Kuran eğitimi alan Suud, Hâil Emîri Muhammed İbnü’r-Reşîd ve kabilelerinin Riyad’ı işgal etmeleri üzerine babası ile beraber Kuveyt’e sığındı. On yıl kadar burada kaldıktan sonra Riyad’ı ele geçirerek Vehhabi emiri oldu. Verdiği mücadeleler sonucu Arap kabilelerini etrafında topladı. 1912 yılında Vehhabi teşkilatının kurulmasında ve Arap yarım adasında milliyetçiliğin artmasında önemli rol oynadı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler ile birleşerek Osmanlılara karşı savaştı. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkınca, toprakları galip devletler arasında paylaşıldı.1919 senesinin ilk aylarında İngilizler, Mekke’yi, Şerif Hüseyin’den alarak Vehhabiler''in reisi olan Abdülaziz’e verdiler. 1926’da ise Suudi krallığın kurulmasını sağladılar. Abdülaziz 1953 yılındaki ölümüne kadar Suud kralı olarak kaldı.

Suudi Arabistan kralı Abdülaziz b. Suud devlet yönetiminde dirayetli bir kişiliğe sahipti. Ülkesini, kendi zekâ ve kudretini kullanarak geleneksel esaslara göre idare etti. Gelişen dünyanın nimeti olarak sunulan ileri teknolojinin önemini kavramakta gecikmeyen Suud, 1936 ve 1939’da petrol imtiyazlarını Amerikalı şirketlere verdi. Bu şirketler 1944’te Arabian-American Oil Company’yi (ARAMCO) kurdular. Melik Abdülazîz, çok muhafazakâr bir cemiyette bu suretle Amerikalılar’ın işlettikleri petrol sanayiini kurarak ölümüne kadar günlük üretimi 1 milyon varile, senelik geliri de 200 milyon dolara çıkardı. Petrol gelirleri hızlı kalkınmayı temin etti. Yol, su, elektrik, havaalanları, limanlar, radyo istasyonları, telefon şebekeleri, okullar, hastane ve demiryolları bu sayede meydana geldi. Birçok kadınla evlenen Melik Abdülazîz’in, öldüğü sırada hayatta otuz beş oğlu vardı. 9 Kasım 1953’te ölümünden sonra yerine Prens Suud geçti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hulusi Yavuz, Abdülaziz b. Suud, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1988, c.1, sf.194-195

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun