Abdi İpekçi

Abdi İpekçi
  • Meslek : Gazeteci
  • Doğum : 9 Ağustos 1929 - İstanbul
  • Ölüm : 1 Şubat 1979 - İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Afrika, İhtilalin İç Yüzü, İnönü Atatürk’ü Anlatıyor, Liderler Diyor ki, Dünya’nın Dört Bucağından, Barış, Demokrasi, Özgürlük, Anayasa, Yasalar, Devlet

Uzun süre boyunca Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği ve başyazarlığını yapan Türk gazeteci Abdi İpekçi Galatarasay Lisesi’ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. 1943-1948 yılları arasında “Kırmızı-Beyaz” ve “Şut” adlı spor dergilerinde yazı ve karikatürleri yayımlanan Abdi İpekçi, 1948-1949 yıllarında Yeni Şafak, 1950’de Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir ve yazı işleri sekreteri; 1951 yılında ise İstanbul Ekspres gazetesinde yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1954’te göreve başladığı Milliyet gazetesinde “Durum” başlıklı başyazılarıyla ve “Her Hafta Bir Sohbet” başlıklı konuşmalarıyla tanınan İpekçi, bir suikast sonucu öldürülünceye değin aynı gazetede genel yayın yönetmenliği ve başyazarlığı yaptı.

Türk basınının çağdaşlaşmasında önemli katkıları olan Abdi İpekçi, dengeli kişiliğiyle siyasi gerginliklerin azaltılması, barışçı bir ortam yaratılması yolunda çaba harcadı. 1956 yılında Gazeteciler Sendikası ve 1961 yılında da Gazeteciler Cemiyeti Başarı Armağanı’nı alan Abdi İpekçi, 1959 yılında Gazeteciler Sendikası’nda başkanlık ve 1960 yılında Basın Şeref Divanı’nda sekreterlik yaptı. 1961-1970 yılları arasında radyoda ve televizyonda açık oturum programları düzenledi. 1964’te Uluslararası Basın Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 1968 yılında ise Gazetecilik Enstitüsü’nün öğretim kadrosunda yer aldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Beste Nigar Erdem, Abdi İpekçi Yönetimindeki Milliyet Gazetesi’nin Bir Kitle Gazetesi Olarak Soğuk Savaş Bağlamında Değerlendirilmesi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.5, sayı.3, 2016

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun