Abdi Efendi (Basmacı)

  • Meslek : Bestekâr
  • Doğum : 1787 - İstanbul
  • Ölüm : 18 Mart 1851 - İstanbul

III. Selim dönemi Klasik Türk musikisi bestekârlarından olan Abdi Efendi, İstanbul Davutpaşa’da dünyaya geldi. Düzenli tahsil yapma fırsatı bulamayan Abdi Efendi, kadı olan babasının vefat etmesi üzerine geçimini sağlamak adına Kapalıçarşı’da yemeni basmacılarından birinin yanına çırak olarak girdi ve ün kazandığı "Basmacı" unvanını burada elde etti. Basmacı dükkânında on yıl kadar çalışan Abdi Efendi bir rivayete göre III. Selim’in dikkatini çekmesi üzerine on yedi on sekiz yaşlarında Enderun’a alındı. Sanatçı kişiliğinin altyapısını oluşturan musiki eğitimini meşkhanede gördüğü derslerden elde etti. Onun saraya girmesini sağlayan III. Selim’in vefatı üzerine yerine gelen II. Mahmud’un tahta geçtiği yıllarda saray müezzini olarak görev yaptı.

Mızıka-i Hümayun Mektebi’nin kurulması üzerine müezzinlik görevinin yanı sıra kendisine hocalık görevi de veridi. Beş yıl bu görevde kalan Abdi Efendi, Sultan Abdülmecid’in tahta çıktığı yıl müezzinlik görevine devam ederken, asıl tutkusu olan besteleriyle de yoğun şekilde ilgileniyordu. Esasen asıl meşhur olduğu dönemde II. Mahmud ve Abdülmecid devirleri oldu. Doğuştan gelen bir ses yeteneğine sahip olan Abdi Efendi, müzik otoriteleri tarafından kabul gören bir şahıstı. Çeşitli mecmualarda birçok eserine rastlanan Abdi Efendi'nin üçü beste ve onu şarkı olmak üzere on üç eserinin notası günümüze kadar ulaştı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Nuri Özcan, Abdi Efendi, Basmacı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1988, cilt.1, sf.73-74

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun