Abdal Musa

  • Kişiliği : Anadolu'nun önde gelen abdallarından

Anadolu'nun ünlü erenlerinden ve dervişlerinden olan Abdal Musa hakkında ileri sürülen bilgilerin menkıbe ve yorumlara dayanması nedeniyle hakkında kesin bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Günümüze ulaşan bilgiler ışığında Bursa’nın fethinden önce Buhara’dan gelen kırk abdaldan biri olarak gösterilen Abdal Musa’nın Bektaşi olduğu bilinmektedir. Meşhur Bektaşi velisi Kaygusuz Abdal’ın, Abdal Musa’dan icazet alışı, Kaygusuz Abdal ele aldığı hikâyelerinde genişçe yer alır. Bazı Bektaşi kaynaklarda ve Finike yakınlarındaki Kâfi Baba Tekkesi kitabesinde Abdal Musa "pir-i sani" lakabı ile anılmakta ve kurduğu tekke, Bektaşiliğin dört dergâhından biri sayılmaktadır. Bektaşi ayini icra edilirken çevreye serilen on iki posttan on birincisinin Ayakçı Şah Abdal Musa Sultan Postu şeklinde adlandırılması, Abdal Musa’nın Bektaşiler arasındaki önemini göstermektedir.

Abdal Musa'nın tarihi şahsiyetini kısmen de olsa aydınlatabilecek iki belge vardır. Bunlardan birincisi, Denizli'de bir çeşmenin sağ duvarında bulunan ve harap bir tekkeye ait olduğu tahmin edilen 1408 tarihli kitabede eş­ Şeyh Mustafa Abdal Musa adının bulunmasıdır. Fatih devrinde bugünkü adıyla Antalya iline ait resmi belgede Finike yakınlarındaki Abdal Musa Tekkesi’nden bahsedilmektedir. Burada zikredilen tekke, Finike yakınlarında bulunan ve kitabesinden 1815'te tamir edildiği anlaşılan Kafî Baba Tekkesi olduğu düşünülmektedir. Bu belge, adı geçen tekkenin XIV. yüzyıl ortalarında kurulduğunu göstermektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Orhan F. Köprülü, Abdal Musa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1988, cilt.1, sf.64-65

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun