Abdal Murad

  • Kişiliği : Menkıbelerde geçen Anadolu abdallarından biri
  • Yaşadığı Dönem : 14. yüzyıl civarı

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri olan Abdal Murad, Güldeste sahibi Beliğ’e göre, Buras’nın fethinden önce Buhara’dan Bursa’ya gelen kırk abdaldan biridir. Menkıbelere konu olan kocaman kılıcı ile yılan şeklindeki tunç topuzunun 17. yüzyılda türbesinde bulunduğu söylendiyse de 19. yüzyılın sonlarında bunların ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Bursa’nın fethi sırasında Orhan Gazi’ye yardım ettiği bilinen Abdal Murad, fetihten sonra vefat edince bugünkü türbesinin bulunduğu yere defnedilmiştir.

Evliya Çelebi, Abdal Murad adına Orhan Gazi tarafından yaptırılan tekkeye yine Orhan Gazi'nin binden fazla bakır kap kacak vakfettiğini, çevresinin bir mesire yeri olduğunu anlatırken, tekkenin o devirde Bektaşiler'in elinde bulunduğunu söyler. Aşıkpaşazade ile Şakiiik Tercümesi'nde farklı bilgiler bulunmakla birlikte, gerek bunlarda, gerekse Ali ve Hoca Sadeddin'de Abdal Murad'ın Hacı Bektaş-ı Veli ile olan münasebetine dair bir işaret yoktur. 20. yüzyılın başlarına kadar Bektaşi tekkesi olarak varlığını sürdüren Abdal Murad Tekkesi, 17. yüzyılın ikinci yarı­sından önce Bektaşiler'in eline geçtiği düşünülmektedir. Türbe ve zaviyenin, Alacahırka semtinin yukarısında bulunan kireç ocağının üst tarafında bugün yalnızca kalıntıları mevcuttur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Orhan F. Köprülü, Abdal Murad, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1988, cilt.1, sf.64

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun