Abdal Mehmed

  • Kişiliği : 15. yüzyılda Bursa ve civarında yaşayan abdal
  • Yaşadığı Dönem : 15. yüzyıl

Hayatına dair kesin bilgiler bulunmayan ve hakkında geçen menkıbelerden Emir Sultan’ın(ö. 1429) çağdaşı olmakla birlikte onunla sohbet ettiği anlaşılmaktadır. Baldırzade, Abdal Mehmed’in ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiğini söyleyerek onun Molla Ferani ile bir menkıbesini nakleder. Bir rivayete göre Abdal’ın mekânı Hacı İbrahim adlı saf bir adamın dükkânıdır. Abdal Mehmed’in himmetiyle zengin olan Hacı İbrahim, onun adına Abdal Camii’ni, kendi adına Gökdere semtindeki mescidi yaptırmış ve daha başka vakıflar da tesis etmiştir.

Tüm bu menkıbelerin ışığında Abdal Mehmed’in 15. yüzyılda yaşadığını söylemem mümkündür. Abdal Mehmed adına Bursa’da II. Murad tarafından yaptırılan, cami, çeşme ve türbesiyle birlikte bugün de varlığını muhafaza etmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Orhan F. Köprülü, Abdal Mehmed, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1988, cilt.1, sf.63

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun