Abdal Kumral

  • Kişiliği : Menkıbelerde geçen Anadolu abdallarından biri

Aşıkpaşazade’nin ifadesiyle, Osman Gazi’nin meşhur rüyasını tabir edip kendisine padişah olacağını müjdeleyen Abdal Kumral, buna karşı müjdelik istemiş, Osman Gazi de padişah olduğunca bu dervişe kılıcını vermiştir. Rüstem Paşa'ya atfedilen Tevarih-i Al-i Osman'da Aşıkpaşazade'deki rivayet aynen zikredilmekle birlikte, dervişin adı Durut veya Turgut olarak geçer. Abdal Kumral hakkında bir diğer bilgi kaynağı olan İdris-i Bitlisi’ye göre de, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce uçlarda yaşayan bir derviş mücahidi olan Kumral, Ermeni Derbendi’nde rastladığı kırklardan(İslam gizemciliğinde kırk kişiden oluşan bir erenler topluluğuna verilen ad.) birinden Osman Gazi’nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince bu müjdeyi ona bildirir, o da kendisine kılıcını ve maşrapasını verir.

Ayrıca idris-i Bitlisi, Osman Gazi'nin, padişah olunca Kumral Abdal'a Ermeni Derbendi'nde bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini bildirdiği gibi, bu zaviyenin kendi zamanında mevcut ve meş­hur olduğunu da ilave eder. İdris-i Bitlisi’yi referans alan Müneccimbaşı ise Abdal Kumral'ın Yenişehir taraflarında yaşadığını ve kâfirlerle gaza ettiğini ifade etmesiyle birlikte ayrıca Osman Gazi'nin bu dervişe Yenişehir civarında bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini de söyler.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Orhan F. Köprülü, Abdal Kumral, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1988, cilt.1, sf.63

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun