Türkiye'de 2016 yılında en çok ziyaret edilen müze

GÜNÜN RESMİ

Türkiye'de 2016 yılında en çok ziyaret edilen müze

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri arasında bu yılın kasım ayına kadar en çok ziyaretçiyi Konya Mevlana Müzesi ağırladı. Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini bu yıl kasım ayına kadar 4 milyon 877 bin 474 kişi ziyaret etti. 2 milyon 99 bin 573 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen Konya Mevlana Müzesi.

DİĞERLERİ
Cellat Çeşmesi yahut Siyaset Çeşmesi

Cellat Çeşmesi yahut Siyaset Çeşmesi. Siyasi idam mahkumlarının burada kesildiği isin Siyaset Çeşmesi, Cellatların satır, bıçak ve usturalarını burada yıkadığı için ise Cellat Çeşmesi diye anılır. Çeşme Topkapı Sarayı’nda Bâb-ı Hümâyun ile Babüsselam arasındaki Birinci Avlu meydanında, Babüsselam’a yaklaşırken sağ tarafta duvar önünde bulunur. Burada cellat tarafından kesilen insan kafaları, bu ibret taşının üstünde teşhir edilirdi. Divan Meydanı’nda yapılan infazları padişah Kasr-ı Adl’den seyredebilirdi. Nitekim 1600’de isyan eden Hüseyin Paşa’nın idamını III. Mehmed Kasr-ı Adl’den seyretmiş, bunu fark eden mahkûm padişahtan affetmesini istemiş, ancak bu isteği cevapsız kalmış, hüküm infaz edilmiştir. Nice kafaların vurulduğu ve nice celladın satır ve baltasını yıkadığı bu çeşme II. Abdülhamid zamanında kaldırılarak şimdiki haline getiriliyor. Bir rivayete göre Alman İmparatoru II. Wilhelm'in İstanbul'a ilk ziyarreti (1892) programında, Topkapı Sarayı gezisi de olduğundan, sarayda ve avlularda düzenlemeler yapılırken, II. Abdülhamid'in emriyle Siyaset Çeşmesi de sökülmüş, Abdurrahman Şeref Bey'in deyimiyle “Nice feryat ve zârilerin şahid-i câmidi olan bu menhus çeşme” yok edilmeyerek, Bâb-ı Hümayun'un içine taşınmış; yerine de bir başka yerden sökülen bir Hamidiye Çeşmesi monte edilmiştir.”

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun