Mehmet Zahid Kotku

Mehmet Zahid Kotku
 • Doğum

  1897-Bursa

 • Ölüm

  13 Kasım 1980-İstanbul

 • Yerine geldiği

  Abdülaziz Bekkine

 • Yerine gelen

  Mahmud Esad Coşan

 • Meslek

  Mutasavvıf, vaiz, yazar

Mehmet Zahid Kotku, son devir din adamlarındandır. Hocaların hocası lakabıyla da anılır. Ömer Ziyaüddin ve Mustafa Fevzi gibi zatlardan dersler alarak kendini yetiştirdi. İskenderpaşa Cemaati'nin öncüsüdür. Esad Coşan, Cevat Akşit gibi alimleri yetiştirdi. Milli Görüş'ün lideri Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yetişmesine öncü oldu.. Günümüzde talebeleri tarafından kurulmuş olan Gaye Vakfı çalışmalarını sürdürmektedir.

1897 yılında Bursa’nın Pınarbaşı semtinde doğdu. Babası ve annesi Kafkasyalı olup, oradan 1879 yılında Bursa’ya göç etmişlerdir. İlk tahsilini Bursa Oruç Bey Mahalle Mektebinde okudu. Daha sonra İdadiye'yi bitirip, Bursa Sanat Okulu'na gitti. Burada okurken I. Dünya Savaşı çıktığından askere gitmek zorunda kaldı. Askerlikten sonra İstanbul’a yerleşti ve çeşitli camii ve medreselerde tahsile devam etti. Daha sonra tekrar Bursa’ya döndü. 1929 yılında babasının vefatı üzerine Izvat Köyü’nde imamlığa başladı. Bu görevde 15 yıl civarında kaldıktan sonra yine Bursa’da evine yakın Üftade Camisi'nde imam-hatiplik görevine başladı. 1952 yılına kadar bu görevine devam ettikten sonra İstanbul Zeyrek Çivicizade Camisi’nde ve Fatih İskender Paşa Camisi’nde vazifeler yaptı, vefatına kadar burada kaldı. 1980 yılında hayatını kaybetti.

Hayatının sonuna kadar pek çok talebe yetiştiren Kotku, ağırbaşlılığı ve efendiliği ile tanınmaktadır. Mütevazi, azim sahibi, hiç kimsenin gönlünü kırmamaya çok önem veren, yumuşak huylu bir zattı. Basılan eserleri arasında 5 ciltlik Tasavvufi Ahlak, Dua Mecmuası, Cennet Yolları ve Mü’minlere Va’zlar isimli kitapları sayılabilir.

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul: Türkiye Gazetesi