Latifi

Latifi
  • Doğum

    1491

  • Ölüm

    1582

  • Meslek

    Şair, tezkireci, yazar

Latifi, Türk yazar, tezkireci, ve şair.15. yy divan edebiyatı şairidir.Asıl adı Abdullatif'tir.II.Murad döneminden 1543'e kadar yaşamış 300'den fazla şairin biyografisini içeren Tezkiretü'ş şuara adlı kitabı 1546'da Sultan Süleyman'a sundu.Bunun yanında, İstanbul şehrinin kuruluşu , mahalleleri ve halkın günlük yaşamını konu alan Evsaf-ı İstanbul adlı eseri kaleme aldı.Dönemin önemli şairleri arasında yer aldı.İçinde bulunduğu Mısır'dan Yemen'e doğru giden geminin batması sonucu öldü.