Hasan Ali Yücel

  • Doğum : 17 Aralık 1897/İstanbul
  • Ölümü : 26 Şubat 1961/İstanbul
  • Meslek : Köy Enstitüleri kurucusu, siyasetçi, öğretmen

İstanbul doğumlu olan Hasan Ali Beyin aile kökleri Giresun’un Görele ilçesine uzanır. Babası Ertuğrul Firkateyninin kaptanı olan Amiral Osman Beydir. Annesi ise Neyire Hanımdır. Eğitim hayatını Mekteb-i Osmani, Vefa İdadisi, Cağaloğlu Darülmuallimin-i Âli okulları ve İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamladı. Daha sonra evlilik yaparak Refika Hanımla hayatlarını birleştirirdi. Bu evlilikten şair Can Yücel dünyaya geldi. Bir süre öğretmenlik yaparak iş hayatına atılmaya başlar. 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kurulmasıyla Hasan Âli Yücel Etimoloji kolu başkanlığına atanır. Siyasete hayatı ise 1935 yılında Chp’den İzmit Milletvekili olarak meclise girmesiyle başlar. Celal Bayar döneminde ise Milli Eğitim bakanlığı görevine getirilir ve eğitim alanında büyük katkılar sağlar. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nin kurulması, Yüksek Mühendis Okulu'nun İstanbul Teknik Üniversitesine dönüştürülmesi ve Ankara Tıp Fakültesi'nin kurulması Hasan Ali Beyin döneminde gerçekleşir. Ayrıca Köy Enstitülerinin kurulmasında rol oynar. Edebiyat alanında ise dünya klasiklerinin çevirisi ve ilk telifli Türkçe ansiklopedi olan İnönü Ansiklopedisinin ilk çalışmaları yine kendi bakanlığı sırasında ve destekleriyle başlar. 1946 yılında bakanlıktan istifa ederek gazetecilik mesleğine geçiş yapar. Aynı zamanda İş Bankası Yayınlarında müdürlük yapar. 1961 yılında ise konuk olduğu bir evde vefat ederek hayata veda eder. Mezarı Cebeci Asri Mezarlığındadır.

Edebi Hayatı

Şiirlerinde hece ölçüsü ve aruz kullanmıştır. Şiirleri Dergâh, Yarın ve Yeni Mecmuada yayınlanmıştır. Şiirleri dışında çok eseri bulunmamakla birlikte daha çok Türk Edebiyatına yaptığı katkılarla bilinir.

Bunlar arasında henüz öğretmenlik görevindeyken dikkatini çeken kitap hatalarıdır. Kendi alanıyla alakalı kitaplarda fark ettiği eksiklikler ve yanlışlıkları düzeltmek amacıyla bakanlık görevi sırasında çalışmalar yürütmüştür.

Birçok Üniversite Fakültesinin ve Ankara Üniversitesinin kurulmasında emekleri vardır. Yine aynı şekilde üniversite yapısının daha organik bir hale gelmesinde ve kendine has bir yönetim şekline bürünmesinde de çaba sarf etmiştir.  

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar ve resimlerle tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Kaynak gösterilmek suretiyle yapılan kısa alıntılar dışında içeriklerin tamamı kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Taşkesen, Ü. S. Hasan Ali Yücel’in Eğitim Felsefesi ve Türk Milli Eğitimine Katkıları. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÇIKAR, Mustafa, Hasan Ali Yücel ve Türk Kültür Reformu, Ankara, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları.

KÖPRÜLÜ, Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, Akçağ Yayınları

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun