Ebussuud Efendi

Ebussuud Efendi
  • Doğum

    1490

  • Ölüm

    1574

  • Meslek

    Devlet adamı, fıkıh alimi

Ebüssuud Efendi, fıkıh alimi, devlet adamı. Müderrislikle başlayan mesleki kariyerine Bursa ve İstanbul kadısı olarak devam etti. 1548'de şeyhülislam oldu. Osmanlı'nın siyasi ve ekonomik alandaki politikalarına yön veren şer-i tefsirleriyle ünlüdür. Mecmua-i Fetva isimli eserde toplanan kaideler 19. yy'a kadar adli davalara örnek oldu. Şeyhülislamlık makamını ilmiye sınıfına mensup olanların mesleki alanda ulaşabileceği en zirve nokta haline getirdi. Kuran tefsiri onun en seçkin eserlerinden biridir.