Demirci Mehmet Efe

  • Doğum : 1883-Nazilli
  • Ölüm : 1961-Aydın
  • Meslek : Kuvayı Milliye önderi

Demirci Mehmet Efe, İstiklal Harbinde faydası görülen Kuvayı Milliye reisi, efe. Mehmed Efe, maddi gelir temin etmek üzere Denizli’ye gönderdiği Sökeli Ali Efe'nin öldürülmesi ve adamlarının şehirden kovulması üzerine Denizli’yi basar. Ali Efe'nin ölümünden mesul tuttuğu 100 kadar kimseyi kurşuna dizmiştir. Bu hadiseden sonra her yerde ünü yayılan Mehmed Efe, emrindeki 10.000 kişiyle Aydın cephesinde düşman saldırılarını durdurmaya muvaffak oldu. Bu başarısı üzerine 1919 yılında Aydın cephesi Umum Kuvayı Milliye Komutanlığına getirilen Efe, karargahını Nazilli’ye naklettirmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar ve resimlerle tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Kaynak gösterilmek suretiyle yapılan kısa alıntılar dışında içeriklerin tamamı kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Nazilli ilçesinin Piribeyli köyünde 1885 yılında doğan Mehmed Efe, efelikten önce demircilik yaptığından “Demirci” ünvanını aldı.I. Dünya Harbi sırasında kendisine yapılan bir haksızlıktan dolayı köyüne dönerek, zeybek olup dağa çıktı..

1919 yılında Yunanlıların İzmir’e girmesi üzerine Kurtuluş Savaşına katıldı. Nazilli civarına gelen düşman, Mehmed Efe'yi zararsız hale getirmek için ona hediyeler gönderip, kendilerine katılması hâlinde generallik vaadinde bulundu. Bu teklifi reddeden Efe, düşmanla savaşa giriştiği gibi, onların Nazilli’de bulunan silâh deposunu ele geçirip kendi adamlarına dağıttıktan sonra Zeybekler Ordusu'nun Demirci Alayı'nı kurmaya başladı. 10 Temmuz’da Umurlu’ya gelerek cephe komutanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey'in emrine girdi. Gerek asker toplayarak ve gerekse diğer efelerin kendilerine katılmaları neticesinde kuvvetli bir birlik meydana getiren Demirci Mehmed Efe, 16 Temmuz’da işgal altında olan Aydın’a saldırmış ise de, üstün ateş karşısında ilerleyemedi. Karşı saldırıya geçen Yunan kuvvetleri de bir başarı elde edememişlerdir. Sonraki baskınlarla düşman perişan edildi.

Refet Bey ve Çerkez Edhem birleşerek Demirci Efe’ye bir baskın düzenlediler. Efe, kendisini saran kuvvetleri yararak dağa çekilmiş ise de adamları yakalandı. Ankara hükümeti, Efe’ye milli görevini yaptığını ve artık dinlenmeye çekilmesini bildirerek affettiğini ilan etti. Bu isteğe uyan Efe, köyüne çekilip ölünceye (1959) kadar orada kaldı.

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul:Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun