Büyük Keyhüsrev

Büyük Keyhüsrev
  • Doğum

    M.Ö 600

  • Ölüm

    M.Ö 530 veya 529

  • Hanedan

    Ahameniş

İsmi Büyük Kiros ve Büyük Kuroş olarak ta bilinir. Günümüz Türkiye'sinin, İran ve Irak'ın büyük bölümünü fetih ederek Antik dünyanın en büyük güçlerinden biri olan Pers İmparatorluğunun kurmuştur. İncil'de ondan Yahudileri Babil Esareti'nden kurtarıp Kudüs'e dönmelerine izin veren Kral olarak bahsedilir. Büyük bir güce ve toprağa sahip olan Kral egemenliği altındaki halklara karşı gösterdiği dini hoşgörü ile büyük bir üne sahip olmuştur.

David S.Kidder & Noah D.Oppenheim 'Entelektüelin Kutsal Kitabı' İstanbul:Maya Kitap 2013