Aşık Çelebi

Aşık Çelebi
  • Doğum

    1520

  • Ölüm

    1572

  • Meslek

    Tercüman, yazar, şair

Aşık Çelebi, eserlerinin Osmanlı'nın 16. yy'daki sosyal yaşamı üzerine mühim bilgiler verdiği yazar, tercüman ve şairdir.Asıl adı Pir Mehmet'tir.Seyyid bir aileye mensub olan Çelebi, İstanbul'da doğdu.Bursa'da katiplik ve bir vakıfta yöneticilik yaptıktan sonra ömrü, Balkan vilayetlerinde kadılık vazifesiyle geçti.1568 yılında biyografik bir eser olan Meşairü'ş-şuara isimli eseri kaleme aldı.Bu eser içerik olarak biyografik özelliklerinin yanı sıra yüksek zümrenin sosyal ilişkileri ve yaşam standartlarına dair gözlemlerini bünyesinde barındırır.Ayrıca Osmanlı'nın önemli bilginlerinin Arapça olan eserlerini Türkçe'ye tercüme etmiştir.