Ali Kuşçu

Ali Kuşçu
  • Doğum

    ?

  • Ölüm

    1474

  • Meslek

    Astronomi bilgini,matematikçi

Ali Kuşçu, astronomi bilgini ve matematikçidir. Semerkant'ta (Türkistan) doğdu. Astronomi ve matematik derslerini Timur'un torunu hükümdar Uluğ Bey ve Kadizade-i Rumi'den aldı. Hocası vefat edince Semerkant rasathanesinin başına getirildi. Ünlü astronomi cetvelinin tamamlanmasında Uluğ Bey'e katkıda bulundu. Hocasının öldürülmesi üzerine, Azerbaycan'daki Akkoyunlu sultanı Uzun Hasan'ın hizmetine girdi. Sultanı tarafından Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'e elçi olarak gönderildi. Kısa süre sonra Sultan Mehmed'in emri üzerine Ayasofya Medresesinde müderrislik görevine başladı ve Sahn-ı Seman medreselerinin kurulmasına katkıda bulundu. Astronomi alanına ilaveten ilahiyat ve filoloji üzerine risaleler yazdı. Gök cisimlerinin dünyaya uzaklığını hesaplama sorununu Risale fi'l-hey'e adlı eserde ele aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul:Diyanet Vakfı, 2004