Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu
  • Doğum

    1869 Azerbaycan/Şuşa

  • Ölüm

    1939

  • Meslek

    Tarihçi, hukukçu, yazar

Ahmed Ağaoğlu ya da Ahmed Agayef, Azeri Türklerinden akademisyen, yazar ve gazetecidir.Günümüz Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa'da Azeri bir aileye mensup olarak doğdu.Rus okulundaki eğitiminden sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde tarih, dilbilim ve hukuk okudu.1894 yılında döndüğü Azerbaycan'da öğretmenlik yaptı, aynı zamanda gazetecilikle uğraştı ve milliyetçi faaliyetlerde bulundu.1909 yılında geldiği İstanbul'da İttihat ve Terakki Cemiyetine katılarak Türkçü söylemlerin sözcüsü olarak öne çıktı ve Meclis-i Mebusan'a seçildi.Darülfünun'da Türk tarihi dersleri verdi.Rusya'daki 1917 Bolşevik ihtilali ile oluşan ve Ekim Devrimi de denilen ihtilalden sonra Azerbayca'nın bağımsızlığı için anavatanına dönerek destek verdi.1919'da döndüğü İstanbul'da I.Dünya Savaşı galibi itilaf devletlerince Malta'ya sürüldü.Serbest kaldıktan sonra Milli Mücadele'ye katıldı.1922-1931 arasında milletvekilliği yaptı.Batılılaşmaya tam olarak destek verdi ve savunduğu siyasi liberalizm ile kemalist rejimin hedefi haline geldi.

Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi İstanbul:Alfa Basım 2014