Ahmed Resmi

Ahmed Resmi
  • Doğum

    1700 Girit

  • Ölüm

    1783

  • Meslek

    Tarihçi, diplomat, yazar

Ahmed Resmi, diplomat, tarihçi ve yazar.Orta Avrupa devletlerine dair gözlemleriyle ünlüdür.1757'de Viyana'ya sefir olarak gönderildi.Habsburg İmparatorluğu'na dair gözlemlerinin yer aldığı "Viyana Sefaretnamesi" isimli eseri kaleme aldı.1763'te atandığı Berlin sefirliği sonucu Prusya ve Berlin'i konu alan Sefaretname-yi Prusya isimli eseri yazdı.Bu kitap yaşamında özellikle Avrupa'da ses getirdi.Ahmed Resmi Efendi'nin sonucunda Küçük Kaynarca Antlaşması'nın imzalandığı, içinde Osmanlı-Rus Savaşı gözlemlerini barındıran Hulasatü'L-i'tibar ve dışişleri bakanlarının biyografilerinin bulunduğu Halifet'r-rüesa adlı eserleri mevcuttur.Bu eserler 18.yy Osmanlı tarihi açısından ciddi önem taşımaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi