Ahmed Refik Altınay

Ahmed Refik Altınay
  • Doğum

    1880

  • Ölüm

    1937

  • Meslek

    Tarihçi, yazar

Ahmed Refik Altınay, Türk tarihçi ve yazardır. Askeri eğitim alan Altınay yine bu alanda çalışmalarına devam etti. Harbiye'de tarih dersleri verdi ve çeşitli dergilerde makaleler yayınladı. Darülfünun'da Osmanlı tarihi dersleri verdi. Osmanlı tarihine ilişkin akademik makale ve kitap yayınlarını popüler bir dille okuyucuya aktarması okur kitlesini çoğaltarak kendisini haklı bir üne kavuşturmuş ve bu sayede 'Tarihi sevdiren adam' olarak anılmıştır.

Selçuk Akşin Somel, Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi, Alfa Basım: İstanbul, 2014