Ahi Evran

Ahi Evran

Ahilik teşkilatının Anadolu’daki kurucularından ve debbağ ensafının piridir.

Asıl adı Şeyh Nasirüddin Mahmut Ahi Evran b.Abbas olsa da kendisi Ahi Evran adı ile tanınmaktadır. Tarihte önemli bir yere sahip olan Ahi Evran'ın gerçek kimliği menkıbeler arasında kayboldu ancak gök, kainat anlamına gelen Evran ismi onun efsanevi kişiliğinin bir işareti olarak yorumlanmaktadır.

Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirlerde gezerek ahilik teşkilatının kuruluşunda ve yayılmasında önemli rol oynadı. Daha sonradan Kırşehir’e giderek burada çalışmalarını yürüttü ve ölümü burada gerçekleşti. Burada kaldığı yıllar da Hacı Bektaş-ı Veli ile olan yakınlığı menkıbelerden anlaşılmaktadır. Bunun dışında Mevlana Celaleddin-i Rumi ile de çağdaş dönemde yaşadığı biliniyor.

Kendisinin debbağlık mesleğini icra ettiği ve bu nedenle piri sıfatı ile yüceltildiği bilinmektedir. Osmanlı Devleti zamanında Ahi Evran’ın kazandığı pir sıfatı onun tüm Anadolu, Rumeli, Bosna ve hatta Kırım’a kadar adının duyulmasını sağlamıştır.

Kırşehir’de onun adı ile anılan zaviyesi, Osmanlı döneminde de Türk debbağların manevi merkesi konumundaydı ve 20.yy başlarına kadar bu durumun devam ettiği bilinmektedir.

Şahin, İlhan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 1, 1988