Agah Sırrı Levent

Agah Sırrı Levent
  • Doğum

    1893-Rodos

  • Ölüm

    28 Ekim 1978

  • Meslek

    Edebiyat tarihçisi, siyasetçi

Agah Sırrı Levent, Türk eğitimci, edebiyat tarihçisi ve dilcidir. 1940/46 yılları arasında Aydın milletvekili olarak meclise girdi ve aynı yıllarda parti müfettişliğiyle de görevlendirildi. 1945/51 yılları arasında İnönü Ansiklopedisi’nin genel sekreterlik görevini üstlenir ancak ansiklopedinin adı Türk Ansiklopedisi olarak değişitirilince bu görevinden ayrılır. 1953/56 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk edebiyatı tarihi dersleri verdi. Türk Dil Kurumu’nda genel sekreter ve başkan olarak da görev yaptı.

26 Ocak 1894 tarihinde Rodos’ta doğdu. İlk öğrenimini Edirne’de okuduktan sonra Edirne Mülkiye ve Askeri Rüşdiyesini bitirdi. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. Darülfünun'da öğrenci iken öğretmenliğe başladı ancak I. Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine askere alındı. 1917 yılında Bandırma’daki Beşinci Ordu Karargahı’nda arkadaşları ile ‘Çocuk Yuvası’ adlı bir mektep kurdu. İstanbul’da açtığı özel İstiklal Lisesi’nde öğretmenlik ve müdürlük yaptı. 1947 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine tayin edildi ve bu görevdeyken 1949 yılında emekliye ayrıldı. 1945/51 yılları arasında İnönü Ansiklopedisi’nin genel sekreterlik görevini üstlendi ancak ansiklopedinin adı Türk Ansiklopedisi olarak değişitirilince bu görevinden ayrıldı. 1973 yılında sağlığının bozulmasına rağmen yazı hayatına devam eden Levend, 28 Ekim 1978 tarihinde hayatını kaybetti.

Başlıca eserleri; Edebiyat Tarihi Dersleri I-II-III, Eserler ve Şahsiyetler, Halk Kürsüsünden Akisler, Divan Edebiyatı-Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar gibi eserler örnek verilebilir.

Polat, H.Nazım, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 27, 2003