Adnan Adıvar

Adnan Adıvar
  • Doğum

    1881 Gelibolu/Çanakkale

  • Ölümü

    1 Temmuz 1955 İstanbul

  • Meslek

    Yazar, siyasetçi, tarihçi, akademisyen, doktor

Türk siyasetinde aktif olarak yer almıştır.Siyaset alanı haricinde yazarlık, doktorluk, tarihçilik ve akademisyenlik yapmıştır.Cumhuriyet tarihinde Bilim Tarihi alanında ilk akademisyendir.Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı görevi ve Meclis İkinci Başkanlığı görevi vardır.İlk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucularındandır ve eşi ünlü edebiyatçı Halide Edip Adıvar’dır.

Lewis V. Thomas, “Abdülhak Adnan Adıvar: Tarih Boyunca İlim ve Din

Ada, Turhan, Adnan Adıvar Hayatı ve Kişiliği, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2010

Köprülü, Orhan Fuad, “Abdülhak Adnan Adıvar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C1