Adnan Adıvar

Adnan Adıvar
  • Doğum

    1881 Gelibolu/Çanakkale

  • Ölümü

    1 Temmuz 1955 İstanbul

  • Meslek

    Yazar, siyasetçi, tarihçi, akademisyen, doktor

Türk siyasetinde aktif olarak yer almasının yanında yazar, doktor, tarihçilik ve akademisyenlik unvanlarına sahip olan Adnan Adıvar, Cumhuriyet tarihinde Bilim Tarihi alanında çalışan ilk akademisyendir. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı görevi ve Meclis İkinci Başkanlığı görevleri yapmıştır. İlk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucularından olan Adıvar'ın hanımı ünlü edebiyatçı Halide Edip Adıvar’dır.

Lewis V. Thomas, “Abdülhak Adnan Adıvar: Tarih Boyunca İlim ve Din
Ada, Turhan, Adnan Adıvar Hayatı ve Kişiliği, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2010
Köprülü, Orhan Fuad, “Abdülhak Adnan Adıvar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C1