Adile Sultan

Adile Sultan
 • Doğum Tarihi ve Yeri

  23 Mayıs 1826, Konstantinopolis

 • Ölüm Tarihi ve Yeri

  12 Şubat 1899, Fındıklı

 • Ebeveynler

  II. Maahmut , Zerginar Kadın

 • Eserleri

  Adile Sultan Divanı

Osmanlı Devleti’nin sultan şairlerinden olmasının büyük öneminin yanında kendisi II. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murat ve II. Abdülhamid’in saltanatını görmüştür. 73 yıllık hayatına birçok iyilikler ve güzellikler sığdıran sultan, ömrü boyunca herkes tarafından hürmet görmüş ve çok sevilmiştir.Annesini erken yaşta kaybedince babası II. Mahmut onu büyütmesi için başka bir kadına vermiş; o da tıpkı öz evladı gibi Adile sultanı yetiştirmiş ve iyi bir tahsil almasını sağlamıştır. Eşi Kaptan-ı Derya Mehmet Ali Paşa’nın ölümünden kısa bir süre sonra kızını da kaybeden Adile Sultan, kendini hayırseverliğe adamış; fakir fukarayı sevindirmekle ömrünü geçirmiştir.

Devlet işlerinden hep uzak durmuş, evlenecek kızlara çeyizler hazırlamak, kurumuş çeşmelere su getirtmek gibi büyük amaçların peşinden koşmuştur. Aynı zamanda Adile Sultan Osmanlı hanedanına mensup divan sahibi tek kadın şair olma özelliği taşımaktadır. Yunus Emre tarzında hece vezniyle şiirler yazarak tarihe ışık tutmuştur. Kardeşi Sultan Abdülaziz Han’ın intihar etmeyip, öldürüldüğüne dair haberleri kuvvetlendirircesine kıymetli dizelerin sahibidir. 
‘’Nasıl yanmam ki ben oldu olanlar Şah-ı devrana,
Bilinmez oldu hali, kıydılar ol zıll-ı Yezdana.’’
Ayrıca atası Kanuni Sultan Süleyman’ın şiirlerini, Divan-ı Muhibbi adıyla, ilk defa yayınlanmasını sağlamıştır.

Azamat, Nihat, İslam Ansiklopedisi, 1988, cilt: 1, sayfa: 382-83