Abdülmecid Efendi

Abdülmecid Efendi
  • Doğum

    1868 İstanbul

  • Ölüm

    1944 Paris

  • Türbe

    Medine - Cennet'ül Baki

Son Osmanlı halifesidir. 1922 yılındaki bir kararla TBMM saltanatı kaldırınca, veliahtlık sıfatı kalmamıştır. 1922 yılında halifeliğe seçilerek Emir-ül-mü’minin yerine “Halife-i müslimin” ünvanı verilmiştir.

1868 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Sultan Abdülaziz, annesi Hayranıdil Kadındır. Babasının ölümü üzerine II. Meşrutiyetin ilanına kadar sarayda kapalı bir hayat yaşamıştır. Bu dönemde yabancı dil öğrenmiştir. 1918 yılında amcasının oğlu Mehmed Vahideddin tahta çıkınca veliaht ilan edilmiştir. Birinci Dünya savaşından sonra Türk toprakları işgal edilince, Kuvay-ı Milliye lehinde beyanlarda bulunmuştur. Bir ara Ankara’ya gitmesi söz konusu olunca İngilizler, Abdülmecid Efendiyi göz hapsine almışlardır.Daha sonra 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ve  1924 yılında, halifeliğin kaldırılması üzerine Osmanlı Hanedanından olanların yurt dışına çıkarılması hakkında karar alınmıştır. Bunun üzerine ailesi ile birlikte İsviçre’ye gönderilmiştir. 1924 yılında Fransa’ya geçmiştir. Nice şehrinde kendini ibadete vererek sakin bir hayat yaşamıştır.1944 yılında Paris’te hayatını kaybetmiştir. Naaşının, Türkiye’ye getirilmesi için yapılan başvurulardan bir netice alınamamıştır. 10 yıl bekletildiği Paris Camiinden alınarak, Medine’deki Cennet-ül Baki Kabristanına (1954) defnedilmiştir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul:Diyanet Vakfı, 2004