Abdülmecid

Abdülmecid
 • Doğum Tarihi ve Yeri

  25 Nisan 1823, Konstantinopolis

 • Ölüm Tarihi ve Yeri

  25 Haziran 1861, Konstantinopolis

 • Ebeveynler

  II. Mahmud, Bezmialem Valide Sultan

 • Çocukları

  II. Abdülhamid, Sultan Vahdettin, V. Mehmet, V. Murat

 • Islahatlar

  İlköğretimi zaruri kılması, Türkçenin sadeleştirilmesi, İlk özel gazetenin basılması

31. Osmanlı padişahı olan Abdülmecid, tıpkı babası gibi ıslahatçı fikirlere sahipti. Batıya hayranlık duyduğu o genç çağında henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Saltanatının dördüncü ayında Tanzimat Fermanını yayınladı; Londra Antlaşması yine onun döneminde yapıldığı gibi Mısır da özerk bir bölge olarak tanındı. Sürdürdüğü batılılaşma politikaları nedeniyle devletin ekonomisinin çıkmaza girmesine neden olan Abdülmecid, batılı yazarlar tarafından da oldukça sevilen ve takdir gören bir padişahtı.

1853 yılında Islahat Fermanı yayınlandı ve bu fermanda gayri müslümlere daha fazla haklar verdiği gibi Batı sermayesinin Türkiye’ye girmesini de kolaylaştırmaktaydı. Sultan Abdülmecid dönemi ıslahatlar açısından büyük önem arz etmektedir; zira Osmanlıcılık fikri etrafında prensipleri birleştirmeye çalışır. Ayrıca diğer padişahlarda olduğu gibi Abdülmecid’de kendi üstünde tanıdığı tek kuvvet olarak şeriatı görür ve tüm yenilikleri ona uygun bir şekilde yapar. Ancak bazı uygulamaları da değiştirmiştir; örneğin Osmanlı padişahlarının nişan vermesi fakat almaması adetini değiştirerek ilk kez Fransız İmparatoru III. Napolyon’dan nişan kabul etmesi sayılmaktadır.
Saltanatı 20 yıl sürdü; 39 yaşında iken veremden hayatını kaybetti. 

Küçük, Cevdet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 1, 1988