Abdullah bin Selam

Abdullah bin Selam
  • Ölümü

    Medine 663-64

  • Din

    Önce Yahudi- 622 sonrası İslam

Abdullah bin Selam, asıl adı Husayn olan Yahudi sahabe. Yahudilerin Beni Kaynuka koluna mensuptur. Hz. Muhammed'in Medineye hicreti ile onun hak peygamber olduğuna iman edip ev halkıyla beraber Müslüman olarak ismini Abdullah bin Selam olarak değiştirmiştir. Cahiliye döneminde Yahudi alimi iken Müslümanlığı seçtikten sonra İslam alimi olarak dersler verdi. Kendisinden nakledilen bir çok hadis mevcuttur. Hz. Ali'nin halifeliğine biat etmemiş ve Muaviye döneminde Medine'de vefat etmiştir.

Medine bölgesindeki üç yahudi kabilesinden Beni Kaynuka'ya mensub olan Abdullah b. Selam'ın asıl adı Husayn'dır. Müslüman olduktan sonra ismini Hz. Muhammed, Abdullah olarak değiştirmiştir. Yahudi alimi bir babanın oğlu olarak doğan ve kendisi de alim olan bu zatın müslümanlığa geçişi hakkında çeşitli rivayetler vardır ki bunların en doğru olanı İbn Hişam'dan nakledildiğine ve Muhammed Hamidullah'ın siyerinde bahsettiğine göre Hz.Peygamber'in Medineye hicreti sırasında Kuba'ya vardığı zaman yanına gelmiş ve ona sorduğu soruların cevabını istediği gibi aldıktan sonra Tevrat'ta bahsedilen, gelecek olan Peygamber sıfatlarının onda bulunduğu söylerek Müslüman olmuştur. Mümin bir müslüman gibi yaşayan Abdullah, İslam'a yaptığı büyük hizmetlerden sonra Muaviye'nin halifeliği sırasında Medine'de vefat etmiştir. Bazı yabancı tarihçiler onun Hz. Muhammed ile karşılaştığında direk Müslüman olmasını yediremeyerek Hz. Muhammed'in hayatının son dönemlerinde Müslüman olduğunu iddia etmişlerse de bu kabul görmemektedir.

Abdullah b. Selam, Hz. Muhammed'in peygamberliğini duyduktan sonra onun beklenen peygamber olduğu anlayarak onunla bir an önce görüşmek istiyordu. Hz. Muhammed hicret esnasında Kuba'ya vardığı zaman ona haberi ulaşmış ve hemen onun yanına giderek Müslüman olmuştur. Aynı zamanda bütün ev halkının müslümanlığı seçmesine vesile olmuştur. Daha sonra Yahudilerin ihanetleriyle meşhur bir toplum olduğunu ifade ederek ona yahudileri denemesini söyledi. Hz. Muhammed bazı yahudileri çağırarak Abdullah b.Selam'ı nasıl tanıdıklarını, nasıl bildiklerini sordu. "Efendimiz ve efendimizin oğlu en büyük hahamımız" cevabını aldıktan sonra Abdullah b. Selam'ın saklandığı yerden çıkarak müslüman olduğunu ve onlarında iman edip itaat etmelerini söyledi. Fakat bunu reddeden Yahudiler Abdullah b.Selam için söylediklerini geri alarak ona yalancı dediler. Bu olay neticesinde Hz. Muhammed yahudileri daha iyi tanıyarak onlara karşı bir takım önlemler almıştır.

Ev halkıyla beraber müslümanlığı seçen Abdullah b.Selam uhud savaşına katılmış, yaralı, esir gibi kimselerin bakımında bulunmuştur. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer için övgü dolu sözleri mevcut olup Hz. Ali'ye biat etmemiştir. Fakat ona bazı iyi niyetli tavsiyerlerde bulunmuştur. Müslümanlık öncesi Yahudi alimi olan Abdullah, Müslümanlığı seçtikten sonra İslam alimi olarak anılmıştır. Bir çok sahabi ondan feyz almıştır. Hadis rivayetleri vardır.

Hamidullah,Muhammed, İslam Peygamberi, İstanbul:Beyan Yayınları:2011

Fayda,Mustafa, 'Abdullah b.Selam'  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) Ankara:Diyanet Vakfı Yayınları 1988 c.1 s134-135

Prof.Dr.Sırma,İhsan Süreyya,İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad, İstanbul:Beyan Yayınları 2013

Prof.Dr.Apak,Adem, İslam Tarihi-1, İstanbul:Ensar Neşriyat 2012