Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan
 • Doğum Tarihi ve Yeri

  2 Ocak 1852, Bebek - İstanbul

 • Ölüm Tarihi ve Yeri

  12 Nisan 1937, Maçka - İstanbul

 • Meslek

  Şair, Oyun Yazarı, Diplomat

 • Babası

  Hayrullah Efendi

 • Annesi

  Münteha Nasib Hanım

 • Ünvan

  Şair-i Azam

Tanzimat sonrası Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından Abdülhak Hamid Tarhan'ın eski ve yeni Türk edebiyatı arasında bir köprü olduğu ve kendisi olmasa bu sürecin daha uzun zamanda aşılacağı belirtilir. Şair-i azam unvanı almasına sebep olan Makber eserini kendisini çok seven eşi Fatma hanımın vefatının verdiği ıstırap ve acıyla bir isyan niteliği taşıyarak yazar. Makber kederin bir tür anlatısıdır, ağıttır ve edebiyatımızda Fuzuli'den bu yana gelen mersiye özelliğinin en ihtişamlı örneğidir. Ölümü kader olarak karşılayan ve rıza gösteren geleneksel üslubun ötesinde bir isyan niteliği taşıdığı için de bir hayli eleştirilmiştir. İlk eşi Fatma hanımın ölümü Abdülhak Hamid'in daha sonraki hayatını şekillendiren izler de bırakmıştır.

İnci Enginün, Abdülhak Hamid Tarhan, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.1 s.207-210