Abdülaziz

Abdülaziz
  • Doğum

    1830 İstanbul

  • Vefat

    1876 İstanbul

  • Hüküm süresi

    1861-1876

Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı ve II.Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultan'ın oğludur. Kardeşi Abdülmecid'in ölümünden sonra tahta çıktı. Taht'ta bulunduğu ilk on yıl süresince Ali Paşa ve Fuat Paşa gibi reformist devlet adamlarının reformlarını yönlendirmeye devam etti. Aynı dönemde imparatorluk balkanlardaki ayrılıkçı isyanların çıktığı bir dönemdi. Sultan Abdülaziz, Avrupa devletlerine resmi ziyarette bulunan tek Osmanlı padişahıdır. Bu dönemde Yeni Osmanlılar olarak bilinen Namık Kemal ve Ali Suavi'nin de içinde bulunduğu hareket Ali Paşa ve Fuat Paşa'nın bürokratik hakimiyetine karşı muhalefet oluşturdu. 1871 tarihinde Ali Paşa'nın ölümü ile sadrazam olan Mahmud Nedim Paşa, Abdülaziz'i mutlak bir hükümdar gibi davranmaya teşvik ederek yapılan bürokratik reformların askıya alınmasını sağladı. Mahmud Nedim Paşa'nın Bosna, Hersek ve Bulgaristan isyanlarını bastıramaması üzerine Midhat Paşa ordu ve ulemayla birlikte Abdülaziz'in tahtan indirilmesini ve yerine yeğeni V.Murad'ın geçirilmesini sağladı.Bu darbe sonrası Abdülaziz vefat etti. İki bileği kesilmiş olarak bulunan Sultan'ın ölümü üzerindeki tartışmalar devam etmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi